پیش ثبت نام اینترنت و تعیین وقت مصاحبه

مدرسه هوش و هیجان برای پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی خود و همچنین بالا نگهداشتن استاندارد های پیش انداز آموزشی اقدام به مصاحبه در هنگام پیش ثبت نام از والدین و دانش آموز عزیز می نماید.
لطفا جهت پیش ثبت نام و رزرو وقت مصاحبه فرم زیر را پرنموده  و  روز و زمان مصاحبه را انتخاب نمایید .


لازم به ذکر است که عزیزانی که در پایه گذشته دانش آموز مدرسه هوش و هیجان بوده اند نیازی به تعیین وقت قبلی نداشته و صرفا فرم اطلاعات فردی را به نام دانش آموز عزیزمون پر نمایند
پیش ثبت نام اینترنتی و تعیین وقت مصاحبه