پیش ثبت نام به صورت حضوری در محل مدرسه انجام میشود که با مراجعه به کانال ایتا مدرسه می توانید اطلاعات بیشتر و شماره تماس ها بای هماهنگی را دریافت نمایید

جهت ورود به کانال ایتا اینجا کلیلک نمایید
پیش ثبت نام اینترنتی و تعیین وقت مصاحبه