طرح ها و کلاس های فوق برنامه مدرسه هوش و هیجان

رسالت آموزش و پرورش در هر کشوری تقویت نگرش انسانی به زندگی و ارتقای فلسفه آن و ایجاد توانایی در افراد جامعه برای زندگی سالم و سازنده است.
هدف فعالیت مکمل، تعمیق یادگیری دانش‌آموز و ایجاد فرصت برای اندیشیدن درباره مفاهیم و تمرین مهارت‌هاست.
ما با هدف انجام رسالت ذاتی خود و تحقق اهداف مورد نظرمان در جهت ارتقاء سطح مهارتی ، تعلیمی و آموزشی فرزندانمان اقدام به اجرای طرح های مختلف فوق برنامه برای آنها نموده ایم و امیدواریم با همراهی والدین گرامی و همکارن خود در این راه سربلند باشیم

طرح عصرانه 1401

طرح عصرانه فوق برنامه مدرسه پسرانه هوش و هیجان تربیت نوین دینی سال 1401

طرح تابستانه 1401

طرح تابستانه فوق برنامه مدرسه پسرانه هوش و هیجان تربیت نوین دینی