ثبت نام کتب درسی 1402-1403

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
خرید و ثبت نام کتاب درسی 1402-1403

ثبت نام کتب درسی

 ثبت نام کتب درسی از روز شنبه به تاریخ ۹ اردیبهشت فعال می باشد.

 ثبت سفارش کتب درسی پایه های ورودی «اول ابتدایی، هفتم متوسطه‌ی اول و دهم متوسطه‌ی دوم» از ۵ تیرماه آغاز خواهد شد.

 دانش آموزان عزیز و اولیاء گرامی؛ می‌توانید از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir یا سامانه   و www.irtextbook.ir نسبت به ثبت نام و خرید کتاب درسی اقدام نمایید.

 قیمت کتاب‌های درسی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲


 دوره ابتدایی؛
 پایه اول ابتدایی: ۴۷ هزار تومان.
 پایه دوم ابتدایی: ۵۲ هزار تومان.
 پایه سوم ابتدایی: ۵۸ هزار تومان.
 پایه چهارم ابتدایی: ۵۸ هزار تومان.
 پایه پنجم ابتدایی: ۵۸ هزار تومان.
 پایه ششم ابتدایی: ۶۹ هزار تومان.

 دوره متوسطه اول؛

 پایه هفتم (دختران): ۱۱۶ هزار تومان.
 پایه هفتم (پسران): ۱۱۴ هزار تومان.
 پایه هشتم (دختران): ۹۸ هزار تومان.
 پایه هشتم (پسران): ۱۰۰ هزار تومان.
 پایه نهم: ۱۰۴ هزار تومان.

 دوره متوسطه دوم

 پایه دهم تجربی: ۱۳۱ هزار تومان.
 پایه دهم ریاضی: ۱۳۲ هزار تومان.
 پایه دهم انسانی: ۱۲۴ هزار تومان.
 پایه یازدهم تجربی: ۱۳۴ هزار تومان.
 پایه یازدهم ریاضی: ۱۴۰ هزار تومان.
 پایه یازدهم انسانی: ۱۲۲ هزار تومان.
 پایه دوازدهم تجربی: ۱۰۲ هزار تومان.
 پایه دوازدهم ریاضی: ۱۰۸ هزار تومان.
 پایه دوازدهم انسانی: ۱۱۰ هزار تومان.